ارکان اصلی اجاره نامه

دریک اجاره نامه موارد زیر می بایست قید شود:

1-    مشخصات کامل موجر
2-    مشخصات کامل مستاجر
3-    مورد اجاره: (مشخصات کامل ملک ویا واحد مورد نظر اعم از متراژ، مشخصات کامل سند مالکیت، تعداد اطاقها،......وکلا هر گونه وسایل ویا ملزوماتی که در ملک ویا واحد آپارتمانی مورد بحث وجود دارد ویا تهیه وتدارک آن در تعهد موجر میباشد.
4-    مدت اجاره
5-    اجاره بها که باید نحوه پرداخت آن به طور کامل و دقیق (به صورت نقدی، چک و یا هرگونه سند دیگر)قید گردد.
6-    قید نوع مصرف مستاجر (مسکونی، اداری و یا تجاری)
7-    تعداد نفراتی که در مدت اجاره از ملک استفاده میکنند.

نظر دادن

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نکات ملکی

  • اجرت المثل
    اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری و بین استفاده کننده و صاحب آن قراردادی منعقد نشده باشد، استفاده کننده باید بابت آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل می گویند. برای…
    برچسب‌ها: اجرت المثل
اطلاعات بیشتر...

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آگهی نامه (پداس پیک)، ایمیل خود را وارد کنید.

پداس پیک آخرین فایلهای مشاورین املاک
و کاربران گرامی را همراه با
خدمات ساختمانی و فعالیت مرتبط
به صورت طبقه بندی شده
در اختیار شما قرار می دهد.